კვლევის შედეგები – ქართველი მილენიალები და მათი გამოწვევები სამუშაო ადგილზე

საინტერესოა, რამდენად არიან მზად, საქართველოში, ხელმძღვანელ პოზიციებზე მყოფი პირები (უმეტესად თაობა X-ისა და Baby Boomer-ების წარმომადგენლები) მიიღონ მილენიალები სამუშაო ადგილზე და გაამართლონ მათი მოლოდინები. როგორ უპასუხებს საქართველოში არსებული ორგანიზაციები მილენიალების განსხვავებულ სამუშაო ქცევას? ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აუცილებელია, იდენტიფიცირებულ იქნას თავად ქართველი მილენიალების დამოკიდებულებები და გამოწვევები სამუშაო ადგილზე, რასაც ემსახურებოდა […]

მილენიალები და მათი შრომითი ღირებულებები

მილენიალები – ვინ არიან ისინი? მას შემდეგ, რაც შრომის ბაზარზე ამ თაობის წარმომადგენელთა რიცხვმა მატება დაიწყო, გაჩნდა მზარდი ინტერესი: ვინ არიან ისინი, რა სჭირდებათ მოტივაციისთვის და რა გამოწვევებს შეიძლება, გადააწყდნენ მენეჯერები მათი მართვის პროცესში. რა შრომითი ღირებულებები აქვთ მილენიალებს? რა უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის, ერთ ორგანიზაციაში მუშაობა და მისი ერთგულება თუ უკეთესი შესაძლებლობების ძიება? ბოლო 60 […]